Oct 13, 2008

Happy Thanksgiving!


Ngayon ang araw kung kailan libo-libong turkey ang nalilitson. Kawawa naman sila. Impernes, masarap pala sila. Ito ang unang Thanksgiving namin dito sa Canada. Gusto kong kunin ang pagkakataong ito na magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap/natatanggap/tatanggapin ko sampu ng aking pamilya. Counting my blessings, 'ika nga. Tenkyu FafahLord. Nawa'y 'wag kang magsawang magpa-ulan ng biyaya sa Iyong mga anak, kahit na kadalasan minsan eh pasaway kami. 'Buti na lang ever forgiving ka. Haylabyu!

zwani.com myspace graphic comments

No comments: